Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

EETT: Νέες ρυθμίσεις για τη φορητότητα αριθμών

Νέες ρυθμίσεις για τη φορητότητα αριθμών επιβάλλει η ΕΕΤΤ, προωθώντας τη διαφάνεια, την ταχύτητα και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της διαδικασίας από τους ίδιους τους συνδρομητές και με προτεραιότητα την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την τόνωση του ανταγωνισμού στην αγορά τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ, που ισχύουν πλέον:
επιταχύνεται ο χρόνος εξέτασης και υλοποίησης των αιτημάτων για φορητότητα
περιορίζονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης
καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ακύρωση της αίτησης
επιβεβαιώνεται από τον πάροχο η υποβολή όλων των αιτήσεων φορητότητας και των αιτήσεων ακύρωσης του συνδρομητή
καθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φορητότητα αριθμών βρίσκονται στο http://www.eett.gr ή στο ειδικό website www.foritotita.gr. Επίσης, με την ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΤ «Βρείτε τον πάροχο ενός αριθμού», οι συνδρομητές μπορούν να ενημερωθούν εάν η κλήση που θα πραγματοποιήσουν είναι εντός ή εκτός δικτύου του παρόχου τους και κατά συνέπεια να εκτιμήσουν τη σχετική χρέωση, ανάλογα με το οικονομικό πρόγραμμα που διαθέτουν.

Η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει να επικεντρώνει τις δράσεις της με σκοπό τη διαφάνεια στις σχέσεις των συνδρομητών με τους παρόχους, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρόχων, και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

1.Επιταχύνεται ο χρόνος εξέτασης και υλοποίησης του αιτήματος της φορητότητας
     1.Μειώνεται σε 6 εργάσιμες ώρες από μία εργάσιμη ημέρα ο χρόνος εξέτασης της αίτησης που υποβάλλεται από τον νέο πάροχο στον υφιστάμενο. Ως αποτέλεσμα, μειώνεται αντίστοιχα ο χρόνος υλοποίησης της φορητότητας και στην κινητή τηλεφωνία είναι δυνατή η αυθημερόν ολοκλήρωση του αιτήματος.

2.Περιορίζονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης και ορίζεται υποχρέωση ενημέρωσης
     1.Για την έγκριση της αίτησης απαιτούνται πλέον τα απολύτως αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης του συνδρομητή (ΑΦΜ ή ΑΔΤ). Την ευθύνη της ταυτοποίησης του συνδρομητή έχει ο νέος πάροχος.
     2.Εντός μίας εργάσιμης ημέρας, ο νέος πάροχος οφείλει να ενημερώσει το συνδρομητή για τους λόγους απόρριψης.

3.Καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ακύρωση της αίτησης φορητότητας
     1.Στην κινητή τηλεφωνία, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα ακύρωσης της αίτησης φορητότητας μέχρι να παραλάβει τη νέα κάρτα SIM από τον νέο πάροχο. Η κάρτα θα χορηγείται πλέον υποχρεωτικά μετά την αποδοχή της αίτησης φορητότητας από τον υφιστάμενο πάροχο.
     2.Στη σταθερή τηλεφωνία, στις περιπτώσεις που η φορητότητα συνοδεύεται από σύνδεση και του τοπικού βρόχου στον νέο πάροχο, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αίτηση μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία υλοποίησης. Ο συνδρομητής μπορεί να πληροφορηθεί την προγραμματισμένη ημερομηνία υλοποίησης του τοπικού βρόχου από τον νέο πάροχο.
    3.Στη σταθερή τηλεφωνία, όταν η φορητότητα δεν συνοδεύεται από σύνδεση του τοπικού βρόχου στον νέο πάροχο, ο συνδρομητής πρέπει να ενημερωθεί από τον νέο πάροχο για την αποδοχή της αίτησης και έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αίτηση φορητότητας εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα της ειδοποίησης.
     4.Σε όλες τις περιπτώσεις, η ακύρωση των αιτήσεων φορητότητας υποβάλλεται από τον συνδρομητή στο νέο πάροχο.

4.Επιβεβαιώνεται η υποβολή όλων των αιτήσεων φορητότητας και των αιτήσεων ακύρωσης
     1.Κατά την έντυπη ή ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ο συνδρομητής λαμβάνει αντίστοιχα έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της αίτησης. Κατά την υποβολή αιτήσεων μέσω fax ή τηλεφώνου, ο συνδρομητής λαμβάνει σχετικό μήνυμα SMS σε αριθμό κινητού που έχει δηλώσει. Η επιβεβαίωση από τον πάροχο της υποβολής των αιτήσεων φορητότητας, αλλά και ακύρωσης συνοδεύεται υποχρεωτικά με την αναγραφή του μοναδικού αριθμού αναφοράς της αίτησης και της ημερομηνίας υποβολής.
     2.Η αίτηση ακύρωσης δύναται να υποβληθεί και σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης του παρόχου. Οι πάροχοι υποχρεούνται να παρέχουν σχετικές πληροφορίες σε εμφανές σημείο στο διαδικτυακό τους τόπο.

5.Καθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών
Οι συνδρομητές αποκτούν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση που:
     1.η καθυστέρηση υλοποίησης της φορητότητας, με ευθύνη του παρόχου, υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.
     2.η φορητότητα υλοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή παρά την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ακύρωσης, καθώς και στις περιπτώσεις διακοπής της σύνδεσης/υπηρεσίας, κατά τη μεταφορά, για διάστημα που υπερβαίνει τη μία ημερολογιακή ημέρα.
     3.Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο συνδρομητής οφείλει να απευθυνθεί στο νέο πάροχο και να ζητήσει σχετική ενημέρωση. Εντός δύο μηνών από την καθυστερημένη ή καταχρηστική μεταφορά, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στον πάροχο που θεωρεί υπεύθυνο (π.χ. το νέο ή τον προηγούμενο πάροχο) και να αιτηθεί την αποζημίωση, που προβλέπεται από τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ. Εάν ο πάροχος απορρίψει το αίτημα του συνδρομητή για αποζημίωση, τότε ο συνδρομητής έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ΕΕΤΤ. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται, ανά περίπτωση, από τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ για τη φορητότητα και είναι διπλάσιο εάν το αίτημα απορριφθεί από τον πάροχο και στη συνέχεια γίνει αποδεκτό από την ΕΕΤΤ.

[Πηγή: ΕΕΤΤ, Foritotita, MyPhone]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.